Návod na montáž garnýže Palermo do stěny | Návody CZNávod na montáž garnýže Palermo do stěny | Návody EN Facebook Petroš interiér
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Návod na montáž garnýže Palermo do stěny

To se mi líbí

NÁVOD NA MONTÁŽ GARNÝŽE PALERMO DO STĚNY

Nejprve připevníme montážní úchyty do zdi:

 • Z konzoly nejprve povolením zajišťovacího šroubku uvolníme spodní díl.
 • Z uvolněného spodního dílu vyšroubujeme samotný montážní úchyt se třemi otvory.
 • Tento montážní úchyt pomocí tří šroubů (a hmoždinek) připevníme ke zdi do míst, kde se konzoly mají nacházet. (Všechny úchyty je třeba mít namontovány přesně v jedné vodorovné linii.)
 • Jakmile budou všechny montážní úchyty namontovány na zdi, zpátky na ně přišroubujeme krytky (spodní díly konzol) a přiměřeně dotáhneme.

Poté na garnýžovou tyč Palermo připevníme konzoly:

 • Pomocí přiloženého imbusového klíče povolíme zajišťovací šroub v horní části konzoly (tj. v místě, kde se nachází výduť pro nasazení garnýžové tyče).
 • Z garnýžové tyče sundáme boční koncovku.
 • Na garýžovou tyč z boku opatrně nasuneme konzolu tak, aby se čep na konzole zasunul do příslušné drážky na garýžové tyči. (Garnýžová tyč má dvě drážky – spodní drážka slouží pro jezdce a horní drážka slouží k upevnění garýžové tyče ke konzolám.)
 • Všechny konzoly postupně opatrně nasuneme na garýžovou tyč do požadované vzdálenosti tak, aby umístění konzol na tyči odpovídalo umístění namontovaných spodních částí konzol na zdi.
 • Jakmile jsou konzoly na tyči správně umístěny, upevníme je k tyči zajišťovacími šroubky (tj. vždy tím šroubkem, který se nachází v horní části konzoly blíže ke garnýžové tyči).
 • Na garýžovou tyč zpět nasadíme boční koncovku.

Nyní připojíme garnýžovou tyč Palermo s konzolami k montážním úchytům na zdi:

 • Pomocí přiloženého imbusového klíče povolíme zajišťovací šroubky, které se nacházejí vždy v dolní části konzol.
 • Konzoly spolu s garnýžovou tyčí nasadíme na montážní úchyty (tj. na dolní části konzol, které už jsou namontovány na zdi) a poté u všech konzol dotáhneme zajišťovací šroubky (tj. vždy šroubek umístěný blíže ke stěně).
NÁVOD NA MONTÁŽ drážkové garnýže Palermo do stěny.NÁVOD NA MONTÁŽ drážkové garnýže Palermo do stěny.
 


 


Návod na montáž garnýže Palermo do stěny | Návody
© 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign